Du styr din skatt – din skatt styr!

Detta är styrskatt:
Du väljer själv, vad 1% av din skatt (slutbelopp på ditt skattebesked) ska användas till.
Du sätter en kryss framför ett, två eller tre av de 27 utgiftsområden som statsbudgeten har.
1% av din skatt tillgodoförs då de av dig önskade utgiftsområden.

Detta är några av fördelarna:
Du styr med din skatt vilka områden som ska utvecklas.
Du har “rösträtt” varje år, inte bara när det är riksdagsval.
Du ger en indikation till politiker och samhället vad du står för.
Du lär dig vad skatten används till.
Skattemoralen höjs när man blir mera delaktig i pengarnas användning.

Genomförandet är enkelt:
Det behövs bara ett tillägg till deklarationsblanketter resp. deklarationssidan på nätet, där du kan sätta dina kryss. Pengarna tillförs de av dig bestämda utgiftsområdena och förvaltas på sedvanliga sätt.
Vad tycker du?
Läs undersidorna härintill och tyck till!
Eller går in på namninsamlingen och skriv under!


Mer om styrskatt:

Styrskatt: FAQ

Styrskatt: statens utgiftsområde

Styrskatt: länkar

Styrskatt: lansering


D u s t y r d i n s k a t t – d i n s k a t t s t y r !

Tyck till: info@basebo.se

©base1. Alla rättigheter reserverade.