Styrskatt: statens utgiftsområde

Styrskatt: Statens utgiftsområde     Riksdagens beslut om utgiftsområden* 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning 3. Skatt, tull och exekution 4. Rättsväsendet 5. Internationell samverkan 6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet 7. Internationellt bistånd 8. Invandrare och flyktingar 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 11. Ekonomisk trygghet … Fortsätt läsa Styrskatt: statens utgiftsområde