Rädda miljön ....

Redan 2010 fick vi kommunens miljöpris. Sen 2015 kör vi 100% elbil och producerar nästan lika mycket el som vi förbrukar genom egen solcellsanläggning. Resterande CO2-fotavtrycket som vi inte kan komma ifrån kompenserar vi hos myclimate, därmed är företaget 100% klimat-neutral.

Läs mer vad vi gör för miljön.

Læs mere »